Pasze

W naszej ofercie posiadamy pasze z firmy ROLPOL Żywienie Zwierząt:

  •  koncentraty dla krów mlecznych
  •  mieszanki pełno-porcjowe dla cieląt
  •  mieszanki dla krów mlecznych
  •  koncentraty dla trzody

JOSERA Polska Sp. z o.o.

  •  mieszanki mineralne dla krów
  •  mieszanki mineralne dla opasów
  •  mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła
  •  preparaty mlekozastępcze

W sprzedaży posiadamy również śrutę rzepakową, śrutę sojową, lizawkę oraz kredę pastewną.